KOMPOZYCJE WIZUALNE I RAMKI - PINTOR Magdalena Kubik

pintor-magdalena-kubik

KOMPOZYCJE WIZUALNE I RAMKI

Katalog produktów – PINACOTHECA – KOMPOZYCJE WIZUALNE I RAMKI dostępny jest w sklepie PINTOR Magdalena Kubik na Etsy.

KOMPOZYCJE WIZUALNE I RAMKI to kategoria produktów biznesu PINACOTHECA firmy PINTOR Magdalena Kubik. Prezentowane w ramach tej kategorii kolekcje zawierają kompozycje wizualne osadzone w oryginalnych ramkach projektowanych oraz wykonywanych w naszej firmie.


galeria obrazki i ramki 1cgaleria obrazki i ramki 1d.galeria obrazki i ramki 1 agaleria obrazki i ramki 1

Produkt oraz inspiracje.

Prezentowany produkt jest wytworem materialnym ukształtowanym przestrzennie w postaci ramki wraz z osadzoną w niej kompozycją wizualną. Część drewniana ramki na którą składa się część stała ramki oraz uzupełniająca część stałą ramki ruchoma podpora wykonana jest z drewna z gatunku Diospyros. Część drewnianą ramki uzupełnia sztucznie skorodowana część metalowa. Obudowa kompozycji wizualnej wykonana jest ze szkła oraz plastiku.

Konstrukcja części drewnianej ramki umożliwia ustawienie kompozycji wizualnej osadzonej w ramce na powierzchni poziomej jak również zawieszenie kompozycji wizualnej na zamontowanym na powierzchni pionowej haku.

Wymiary ramki to 170 mm x 180 mm.

Ramka do osadzenia kompozycji wizualnej jest przedmiotem wynalazku będącego w trakcie procesu nadania patentu międzynarodowego. Publikacja Międzynarodowej Aplikacji dostępna jest na WIPO PATENTSCOPE. Wynalazcą jest Magdalena Kubik, która jest również twórcą kompozycji wizualnych osadzonych w ramkach.

Twórca kompozycji wizualnych czerpie inspiracje z obserwacji, wiedzy, doświadczenia, wyobraźni.

Kolekcje.

Kategoria produktów – KOMPOZYCJE WIZUALNE I RAMKI – zawiera kolekcje.

W ramach każdej kolekcji dostępnych jest w sprzedaży 6 kompozycji:


 KOLEKCJA DEBIUT autorstwa Magdaleny Kubik

P D.P D.

1. COLOURFUL BALANCE       2. GET IT             3. ILLUSORY CRAYON


P D.P D.

4. KNOWN BY SIGHT         5. TOGETHER             6. WAITING FOR NOTHING

 KOLEKCJA NIE TYLKO DLA NAS ŚWIAT autorstwa Magdaleny Kubik

P D.P D.

1. ANTILOPE OF SOUTH AMERICA   2. HUSKY OF EURASIA        3. LION OF AFRICA


P D.P D.

4. PANTHERA OF NORTH AMERICA   5. PENGUIN OF ANTARCTICA     6. KANGAROO OF AUSTRALIA

 KOLEKCJA QB-BISS-M autorstwa Magdaleny Kubik1. LIGHT OF DESERT        2. FLOW OF STORM         3. BEAUTY OF ROSE
4. NOT SO YOUNG          5. NOT SO OLD           6. JUST OLDER

KOLEKCJA MUD ARCHITECTURE autorstwa Magdaleny Kubik 1. MUD              2. ARCHITECTURE          3. MORE MUD
4. MORE ARCHITECTURE       5. & MORE MUD           6. & MORE

KOLEKCJA FLAX & COTTON autorstwa Magdaleny Kubik 1. EARLY COTTON          2. COTTON             3. LATE FLAX
4. EARLY FLAX           5. FLAX              6. LATE COTTON

KOLEKCJA BUTTERFLY AND ITS EFFECT autorstwa Magdaleny Kubik 1. WI               2. BUTTERFLY_F          3. WII
4. WIII              5. BUTTERFLY_B          6. WIV

 KOLEKCJA SUNNY WINDOW autorstwa Magdaleny Kubik 1. SUNNY WINDOW 1         2. SUNNY WINDOW 2         3. SUNNY WINDOW 3
4. SUNNY WINDOW 4         5. SUNNY WINDOW 5         6. SUNNY WINDOW 6

 KOLEKCJA REST OF THE DAY & HALF OF THE NIGHT autorstwa Magdaleny Kubik 1. ELEPHANT             2. WILDEBEESTS&VOLTURE        3. ZEBRA4. WILDEBEESTS            5. HIPPO               6. LION

 KOLEKCJA OFFSPRING autorstwa Magdaleny Kubik .1. C WOODSORREL             2. DAISY             3. VIOLETS4. DAISIES            5. VIOLET             6. HOUSELEEK


 KOLEKCJA DIRTY ROAD autorstwa Magdaleny Kubik 1. DIRTY ROAD            2. DIRTY ROAD             3.DIRTY ROAD4.DIRTY ROAD            5. MOMENT CAPTURED        6.DIRTY ROAD
 
Zawartość strony internetowej. Zawartość strony internetowej dostarczana przez firmę PINTOR Magdalena Kubik oraz jej licencjodawców taka jak: pliki, grafika, zdjęcia, rysunki, tekst, loga, slogany, koncepcje, produkty, wzory, inwencje, itp. jest własnością firmy PINTOR Magdalena Kubik oraz jej licencjodawców i jest chroniona prawem autorskim oraz innymi prawami dotyczącymi ochrony własności intelektualnej.