KOMPOZYCJE WIZUALNE I RAMKI - PINTOR Magdalena Kubik

pintor-magdalena-kubik

 

KOMPOZYCJE WIZUALNE I RAMKI

Katalog produktów – PINACOTHECA – KOMPOZYCJE WIZUALNE I RAMKI dostępny jest na niniejszej stronie, poniżej każdego produktu. Aby zobaczyć Katalog Produktu należy nacisnąć przycisk P.KATALOG. Aby zamówić produkt należy wypełnić i złożyć Formularz Zamówienia naciskając przycisk ZAMOW TERAZ lub skontaktować się bezpośrednio: dane kontaktowe firmy. Ofera produktów firmy jest również dostępna w sklepie PINTOR Magdalena Kubik na Etsy.

KOMPOZYCJE WIZUALNE I RAMKI to kategoria produktów biznesu PINACOTHECA firmy PINTOR Magdalena Kubik. Prezentowane w ramach tej kategorii kolekcje zawierają kompozycje wizualne osadzone w oryginalnych ramkach projektowanych oraz wykonywanych w naszej firmie.


galeria obrazki i ramki 1cgaleria obrazki i ramki 1d.galeria obrazki i ramki 1 agaleria obrazki i ramki 1

Produkt oraz inspiracje.

Prezentowany produkt jest wytworem materialnym ukształtowanym przestrzennie w postaci ramki wraz z osadzoną w niej kompozycją wizualną. Część drewniana ramki na którą składa się część stała ramki oraz uzupełniająca część stałą ramki ruchoma podpora wykonana jest z drewna z gatunku Diospyros. Część drewnianą ramki uzupełnia sztucznie skorodowana część metalowa. Obudowa kompozycji wizualnej wykonana jest ze szkła oraz plastiku.

Konstrukcja części drewnianej ramki umożliwia ustawienie kompozycji wizualnej osadzonej w ramce na powierzchni poziomej jak również zawieszenie kompozycji wizualnej na zamontowanym na powierzchni pionowej haku.

Wymiary ramki to 170 mm x 180 mm.

Ramka do osadzenia kompozycji wizualnej jest przedmiotem opatentowanego wynalazku. Publikacja Międzynarodowej Aplikacji dostępna jest na WIPO PATENTSCOPE. Wynalazcą jest Magdalena Kubik, która jest również twórcą kompozycji wizualnych osadzonych w ramkach.

Twórca kompozycji wizualnych czerpie inspiracje z obserwacji, wiedzy, doświadczenia, wyobraźni.

Kolekcje.

Kategoria produktów – KOMPOZYCJE WIZUALNE I RAMKI – zawiera kolekcje.

W ramach każdej kolekcji dostępnych jest w sprzedaży 6 kompozycji:

KOLEKCJA DEBUT
KOLEKCJA NOFUW
KOLEKCJA QB-BISS-M
KOLEKCJA COTTON & FLAX
KOLEKCJA BUTTERFLY & ITS EFFECT
KOLEKCJA SUNNY WINDOW
KOLEKCJA RDHN
KOLEKCJA OFFSPRING
KOLEKCJA DIRTY ROAD


 KOLEKCJA DEBUT autorstwa Magdaleny Kubik

P.Nazwa: COLOURFUL BALANCE              P.Nazwa: GET IT                          P.Nazwa: ILLUSORY CRAYON
P.Cena: 250 USD+koszt dostawy           P.Cena: 250 USD+koszt dostawy            P.Cena: 250 USD+koszt dostawy

    
                                      


P.Nazwa: KNOWN BY SIGHT                 P.Nazwa: TOGETHER                        P.Nazwa: WAITING FOR NOTHING
P.Cena: 250 USD+koszt dostawy           P.Cena: 250 USD+koszt dostawy            P.Cena: 250 USD+koszt dostawy
 
  
                                      

 KOLEKCJA NOT ONLY FOR US WORLD autorstwa Magdaleny Kubik

P.Nazwa: ANTILOPE OF SOUTH AMERICA      P.Nazwa: HUSKY OF EURASIA                P.Nazwa: LION OF AFRICA
P.Cena: 250 USD+koszt dostawy           P.Cena: 250 USD+koszt dostawy            P.Cena: 250 USD+koszt dostawy

    
                                      


P.Nazwa: PANTHERA OF NORTH AMERICA      P.Nazwa: PENGUIN OF ANTARCTICA           P.Nazwa: KANGAROO OF AUSTRALIA
P.Cena: 250 USD+koszt dostawy           P.Cena: 250 USD+koszt dostawy            P.Cena: 250 USD+koszt dostawy
 
  
                                      

 KOLEKCJA QB-BISS-M autorstwa Magdaleny Kubik

P.Nazwa: LIGHT OF DESERT                P.Nazwa: FLOW OF STORM                   P.Nazwa: BEAUTY OF ROSE
P.Cena: 250 USD+koszty dostawy          P.Cena: 250 USD+koszty dostawy           P.Cena: 250 USD+koszty dostawy

    
                                      


P.Nazwa: NOT SO YOUNG                   P.Nazwa: NOT SO OLD                      P.Nazwa: JUST OLDER
P.Cena: 250 USD+koszt dostawy           P.Cena: 250 USD+koszt dostawy            P.Cena: 250 USD+koszt dostawy
 
  
                                      

 KOLEKCJA COTTON & FLAX autorstwa Magdaleny Kubik

P.Nazwa: EARLY COTTON                   P.Nazwa: COTTON                          P.Nazwa: LATE FLAX
P.Cena: 250 USD+koszt dostawy           P.Cena: 250 USD+koszt dostawy            P.Cena: 250 USD+koszt dostawy

    
                                      


P.Nazwa: EARLY FLAX                     P.Nazwa: FLAX                            P.Nazwa: LATE COTTON
P.Cena: 250 USD+koszt dostawy           P.Cena: 250 USD+koszt dostawy            P.Cena: 250 USD+koszt dostawy
 
  
                                      

KOLEKCJA BUTTERFLY AND ITS EFFECT autorstwa Magdaleny Kubik 

P.Nazwa: WING I                         P.Nazwa: BUTTERFLY FRONT                 P.Nazwa: WING II
P.Cena: 250 USD+koszt dostawy           P.Cena: 250 USD+koszt dostawy            P.Cena: 250 USD+koszt dostawy

    
                                      


P.Nazwa: WING III                       P.Nazwa: BUTTERFLY BACK                  P.Nazwa: WING IV
P.Cena: 250 USD+koszt dostawy           P.Cena: 250 USD+koszt dostawy            P.Cena: 250 USD+koszt dostawy
 
  
                                      

 KOLEKCJA SUNNY WINDOW autorstwa Magdaleny Kubik 

P.Nazwa: SUNNY WINDOW 1                 P.Nazwa: SUNNY WINDOW 2                  P.Nazwa: SUNNY WINDOW 3
P.Cena: 250 USD+koszt dostawy           P.Cena: 250 USD+koszt dostawy            P.Cena: 250 USD+koszt dostawy

    
                                      


P.Nazwa: SUNNY WINDOW 4                 P.Nazwa: SUNNY WINDOW 5                  P.Nazwa: SUNNY WINDOW 6
P.Cena: 250 USD+koszt dostawy           P.Cena: 250 USD+koszt dostawy            P.Cena: 250 USD+koszt dostawy
 
  
                                      

 KOLEKCJA REST OF THE DAY & HALF OF THE NIGHT autorstwa Magdaleny Kubik 

P.Nazwa: ELEPHANT                       P.Nazwa: WILDEBEESTS & VOLTURE           P.Nazwa: ZEBRA
P.Cena: 250 USD+koszt dostawy           P.Cena: 250 USD+koszt dostawy            P.Cena: 250 USD+koszt dostawy

    
                                      


P.Nazwa: WILDEBEESTS                    P.Nazwa: HIPPO                           P.Nazwa: LION
P.Cena: 250 USD+koszt dostawy           P.Cena: 250 USD+koszt dostawy            P.Cena: 250 USD+koszt dostawy
 
  
                                      

 KOLEKCJA OFFSPRING autorstwa Magdaleny Kubik.

P.Nazwa: CREEPING WOODSORREL            P.Nazwa: DAISY                           P.Nazwa: VIOLETS
P.Cena: 250 USD+koszt dostawy           P.Cena: 250 USD+koszt dostawy            P.Cena: 250 USD+koszt dostawy

    
                                      


P.Nazwa: DAISIES                        P.Nazwa: VIOLET                          P.Nazwa: HOUSELEEK
P.Cena: 250 USD+koszt dostawy           P.Cena: 250 USD+koszt dostawy            P.Cena: 250 USD+koszt dostawy
 
  
                                      

 KOLEKCJA DIRTY ROAD autorstwa Magdaleny Kubik .

P.Nazwa: DIRTY ROAD I                   P.Nazwa: DIRTY ROAD II                   P.Nazwa: DIRTY ROAD III
P.Cena: 250 USD+koszt dostawy           P.Cena: 250 USD+koszt dostawy            P.Cena: 250 USD+koszt dostawy

    
                                      


P.Nazwa: DIRTY ROAD IV                  P.Nazwa: MOMENT CAPTURED                 P.Nazwa: DIRTY ROAD V
P.Cena: 250 USD+koszt dostawy           P.Cena: 250 USD+koszt dostawy            P.Cena: 250 USD+koszt dostawy
 
  
                                      
Zawartość strony internetowej. Zawartość strony internetowej dostarczana przez firmę PINTOR Magdalena Kubik oraz jej licencjodawców taka jak: pliki, grafika, zdjęcia, rysunki, tekst, loga, slogany, koncepcje, produkty, wzory, inwencje, itp. jest własnością firmy PINTOR Magdalena Kubik oraz jej licencjodawców i jest chroniona prawem autorskim oraz innymi prawami dotyczącymi ochrony własności intelektualnej.