WSPÓŁPRACA - PINTOR Magdalena Kubik

WSPÓŁPRACA. Zapraszamy do współpracy.

SPRZEDAŻ & SKLEPY. Miło nam poinformować, że zamówienia produktów firmy można dokonać poprzez wewnętrzny kanał sprzedaży wżywając Formularza Zamówienia dostępnego na stronie internetowej Firmy VC&F JEWELRY I&A lub poprzez zewnętrzny kanał sprzedaży On-line, którym jest Esty .

Dowiedz się więcej na temat:

Procesu sprzedaży: POLITYKA SPRZEDAŻY firmy PINTOR Magdalena Kubik

Promocji zatytułowanej “Priceless Products Promotion”: Regulamin Promocji Priceless Products Promotion December

Promocji – Katalog Produktów: Regulamin Promocji – Katalog Produktów.

Promocji – MAKING SCIENCE TOGETHER GAME FREE GIFT: Regulamin Promocji – MAKING SCIENCE TOGETHER FREE GIFT

SZTUKA & ARTYŚCI. PINTOR Magdalena Kubik zaprasza do współpracy Artystów z całego Świata zainteresowanych sprzedażą swojej sztuki stworzonej w formie Kompozycji Wizualnych w zgodności z wymogami firmy PINTOR Magdalena Kubik (dotyczącymi rozmiaru, materiałów, ekspresji, procesu sprzedaży, itp.) osadzonych w ramkach produkowanych przez firmę PINTOR Magdalena Kubik.

Oferta jest ważna od 2022 roku. WZÓR UMOWY WSPÓŁPRACY

Więcej informacji o produkcie : KOMPOZYCJE WIZUALNE I RAMKI

PINTOR Magdalena Kubik WSPÓŁPRACA

SZTUKA & ARTYŚCI. PINTOR Magdalena Kubik zaprasza do współpracy Artystów z całego Świata zainteresowanych sprzedażą swojej sztuki stworzonej w formie małych Kompozycji Wizualnych w zgodności z wymogami firmy PINTOR Magdalena Kubik (dotyczącymi rozmiaru, materiałów, ekspresji, procesu sprzedaży, itp.) osadzonych w implantach produkowanych przez firmę PINTOR Magdalena Kubik.

Oferta jest ważna od 2023 roku.

Więcej informacji o produkcie: IMPLANTY

PRODUCENCI AKCESORIÓW & ODZIEŻY. PINTOR Magdalena Kubik zapraszamy do współpracy producentów akcesoriów oraz odzieży zainteresowanych wbudowaniem w produkty systemu mocującego implanty wykonywane przez firmę PINTOR Magdalena Kubik.

Umowa licencyjna dotyczyć będzie konkretnego produktu do którego miałby być wbudowany system mocujący implanty i do jej sfinalizowania wymagana będzie odrębna zgoda twórcy kompozycji wizualnej.

Skontaktujcie się z nami w celu przedstawienia oferty produktów w których miałby być wbudowany system mocujący, zapoznania się z warunkami współpracy określonymi w umowie licencyjnej, negocjacji warunków współpracy.

Oferta ważna od 2023 roku.

Więcej informacji o produkcie: IMPLANTY

Zawartość strony internetowej.
Zawartość strony internetowej dostarczana przez firmę PINTOR Magdalena Kubik oraz jej licencjodawców taka jak: pliki, grafika, zdjęcia, rysunki, tekst, loga, slogany, koncepcje, produkty, wzory, inwencje, itp. jest własnością firmy PINTOR Magdalena Kubik oraz jej licencjodawców i jest chroniona prawem autorskim oraz innymi prawami dotyczącymi ochrony własności intelektualnej.